Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ "ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ, ένας περιφερειακός πολιτιστικός και αναπτυξιακός θεσμός" Β΄ ΜΕΡΟΣ

(Β΄μέρος, συνέχεια)
ΟΜΑΔΑ Α (Β1)
 ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΜΟΥ
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης :Ίδρυση και λειτουργία του.
            Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο) Κοζάνης επιλέχθηκε ως ένας πολιτιστικός οργανισμός με αξιοσημείωτη παρουσία στον θεατρικό και πολιτιστικό χώρο, αλλά και ως μια σοβαρή προσπάθεια περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδρύθηκε το 1997, στα πλαίσια της κρατικής παρέμβασης στα θεατρικά πράγματα και της αποκέντρωσης της θεατρικής δραστηριότητας.
          Η πρωτοβουλία, επιχορήγηση και εποπτεία του, ανήκει στο ΥΠ.ΠΟ. και είναι ένα από τα 16 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που λειτουργούν σήμερα. Είναι δημοτική πολιτιστική επιχείρηση, που εδρεύει και εξαρτάται από το Δήμο Κοζάνης, αλλά είναι συγχρόνως και περιφερειακή, επειδή με τη δραστηριότητά της καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, συνολικά τέσσερις νομούς. Λειτουργεί, όπως και τα άλλα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Ν.Π.Ι.Δ., και διοικείται από εννεαμελές Δ.Σ., ως ελεγκτικό όργανο, και τον καλλιτεχνικό διευθυντή, που προτείνει προς επικύρωση το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τον οικονομικό προϋπολογισμό.
           Η χρηματοδότησή του στηρίζεται στα έσοδα των παραστάσεων και σε κρατικές επιχορηγήσεις. Το προσωπικό του αποτελείται από διοικητικούς και τεχνικούς υπαλλήλους, που συστεγάζονται στην Αίθουσα Τέχνης, θεατρικό χώρο που διαχειρίζεται η Δ.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ., ενώ διαθέτει και θερινή σκηνή και οχήματα για τις ανάγκες του. Τη θερινή κυρίως περίοδο γίνονται περιοδείες σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με άλλες Δ.Ε.Π.Α. ή άλλους θεατρικούς οργανισμούς.
           Κύριος άξονας της πολιτιστικής του πολιτικής είναι η θεατρική, και μέσω αυτής, η πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, με τη συγκέντρωση των πνευματικών και καλλιτεχνικών της δυνάμεων, αλλά και η αξιοποίηση νέων συγγραφέων, σκηνοθετών, σκηνογράφων, μουσικών, ηθοποιών, με μετακλήσεις για συνεργασία επαγγελματικού δυναμικού από το κέντρο (Ιστοσελίδα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης: http://www.culture.gr/2/22/224/22417/g2241701.html).
           Επίσης, στοχεύει στην παγίωση θεσμών διάχυσης πολιτισμού και εκδημοκρατισμού της θεατρικής εμπειρίας, με εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συμμετοχή σε παράλληλες εκδηλώσεις, και προσφορά τεχνογνωσίας και υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, όπως η Δ.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ. ή το ΙΝ.Β.Α., αλλά και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της περιοχής.
               Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται και οι κύριες δραστηριότητες του, με μετακλήσεις σημαντικών θεατρικών παραγωγών, ανταλλαγές και συνεργασίες με άλλους θεατρικούς φορείς, όπως πρόσφατα το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας, που ενισχύουν την πολιτιστική δημιουργία. Παράλληλα η λειτουργία, πέραν της κεντρικής, παιδικής και εφηβικής σκηνής, και η συνεργασία με τις εγχώριες ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες και μεμονωμένα άτομα, όπως και τα εκπτωτικά εισιτήρια, επιδιώκουν τον εκδημοκρατισμό του θεσμού, με τη διεύρυνση της συμμετοχής διάφορων κοινωνικών ομάδων. Αλλά και οι επιλογές του ρεπερτορίου, με έργα κυρίως σύγχρονα ελληνικά ή και στο τοπικό ιδίωμα, συνδράμουν στην αμεσότερη προσέγγιση του κοινού, ενώ με κλασικά, κυρίως τη θερινή περίοδο, στοχεύουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
                Συμπερασματικά, η λειτουργία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης σχετίζεται με την ανάγκη για πολιτιστική αποκέντρωση και αυτόνομη θεατρική ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή της πολιτιστικής πολιτικής. Η ενίσχυση της πολιτιστικής έκφρασης, η ισότητα πρόσβασης και συμμετοχής, αλλά και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, αποτελούν τις σταθερές που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του. Εντούτοις η κρατική αυτή παρέμβαση πετυχαίνει κύρια την κατανάλωση παρά την παραγωγή πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο, ενώ είναι περιορισμένες, και κυρίως τεχνικές, οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, αφού η πλειοψηφία των συντελεστών προέρχεται από το κέντρο. Η Αίθουσα Τέχνης έχει συνολική χωρητικότητα 600 θέσεων, μεγάλη σκηνή και φουαγιέ, και έχει εξοπλισθεί με σύγχρονα φωτιστικά και ηχητικά συστήματα, ενώ το θερινό θέατρο είναι 700 θέσεων.
      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟ
               Οι τρόποι επικοινωνίας που επιλέγει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι η προβολή και διαφήμιση, με δελτία τύπου, αφίσες, μικρά έντυπα και προγράμματα,, αρθρογραφία, συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές τοπικών ή άλλων Μ.Ε., ιστοσελίδα και κείμενα στο διαδίκτυο, αλλά και η παραδοσιακή ενημέρωση στις γειτονιές με περιφερόμενα οχήματα. Επίσης η διοργάνωση σεμιναρίων θεάτρου, πολιτιστικών εκδηλώσεων και η συνεργασία με άλλους τοπικούς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς όλων των βαθμίδων στοχεύουν στην αλληλογνωριμία και αλληλοενίσχυση. Ταυτόχρονα στηρίζεται στη «στόμα με στόμα» διάδοση των σχολίων και εντυπώσεων για τις παραστάσεις και τη γενικότερη δράση του.
                   Παράλληλα έμμεση διαφήμιση αποτελεί και η εμφάνιση του κτιρίου, μιας ευρύχωρης και καλαίσθητης αίθουσας, εξοπλισμένης με σύγχρονα ηχητικά και φωτιστικά συστήματα, αλλά και συστήματα πυρασφάλειας και εκτάκτων αναγκών, με φουαγιέ, αξιοπρεπείς τουαλέτες, και διευκολύνσεις για άτομα με κινητικά προβλήματα. Το γεγονός όμως ότι βρίσκεται, όπως και η θερινή σκηνή, περιφερειακά της πόλης κρίνεται μάλλον αρνητικό για την προσέλευση του κοινού. Η συνολική πάντως ατμόσφαιρα του χώρου κρίνεται ήρεμη και φιλόξενη, με φιλική και ευγενική συμπεριφορά του προσωπικού, υπευθύνου δημοσίων σχέσεων, ταξιθετών, και με συνολικά πολύ καλή παροχή υπηρεσιών.
              Στεγάζεται στην Αίθουσα Τέχνης, στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κοζάνης, για τις χειμερινές παραστάσεις, και σε υπαίθριο χώρο, στο πάρκο στρατοπέδου, για τις θερινές, σε χώρους που διαθέτει η Δ.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ Και οι δυο χώροι, είναι σύγχρονοι και μεγάλης χωρητικότητας και βρίσκονται περιφερειακά της πόλης. Ο συγκεκριμένος πολιτιστικός οργανισμός, πέραν των καθιερωμένων τρόπων δημοσιότητας και επικοινωνίας, έχει υιοθετήσει πρόσφατα και πιο καινοτόμες ιδέες επαφής, όπως το άνοιγμα στους χώρους της νεολαίας, με παραστάσεις στα μπαρ της πόλης και γειτονικών πόλεων.
         Έτσι, τους προηγούμενους μήνες, θίασός του, μέσα από επιλεγμένα κείμενα σατιρικά και κόμικς, παρουσίασε μια διακωμώδηση της κοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων, με την παρουσία και των σταθερών θεατρόφιλων. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έπαιξε και η, από ιδρύσεως και για εννέα έτη πολιτιστική του διαχειρίστρια, κ. Νανά Νικολάου, που, συνδυάζοντας νομικές και θεατρικές γνώσεις, πέτυχε μια αποτελεσματική οργάνωση, ταυτόχρονα με ένα υψηλό επίπεδο πολιτιστικού προϊόντος και υπηρεσιών.
                Ο συνδυασμός αυτός, ειδικών και διαχειριστικών γνώσεων, που είναι και το ζητούμενο στους πολιτιστικούς οργανισμούς, καθώς και η προσφορά νέων ιδεών και σύγχρονων προτάσεων, είναι και η προσδοκία από το νέο καλλιτεχνικό διευθυντή, κ. Γιάννη Καραχισαρίδη. Η πρώην διαχειρίστρια, θεωρώντας ότι κλείνει ένα κύκλο δράσης και δοτικής πορείας, ανέλαβε να του παρέχει  ενημέρωση, ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση και διαδοχή, γεγονός σημαντικό για την εξέλιξη ενός οργανισμού, που πρέπει να συνεκτιμηθεί θετικά στη συνολική της προσφορά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Κόνσολα, Ν. (2006) Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική. Αθήνα, εκδ. Παπαζήση.
Πικοπούλου-Τσολάκη, Δ. (2002) Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων ,Γ:Πολιτισμός και Εκπαίδευση. Πάτρα, ΕΑΠ.
 Σκαλτσά, Μ.(1994) “On Museums and Managers” in Museum Management and Curatorship 13(3):pp309-312. Παράλληλα Κείμενα, Πάτρα, ΕΑΠ.
 Χαμπούρη-Ιωαννίδου, Αικ. (2002) Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων, Β: Πολιτιστικό πλαίσιο. Πάτρα, ΕΑΠ.
Ηλεκτρονικές σελίδες
 Ιστοσελίδα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.culture.gr/2/22/224/22410/g2241001.html
Ιστοσελίδα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.culture.gr/2/22/224/22417/g2241701.html
Ιστοσελίδα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://www.dipethepatras.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.