Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ


  Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας έγινε ενημέρωση στους μαθητές του σχολείου μας από την Βλαχάβα Ε. (ΣΣΝ) για θέματα ισότητας των δυο φύλων, και ειδικότερα για την"Γλώσσα και ισότητα των φύλων". Επίσης σχετική ενημέρωση έκανε και ο Σταμκόπουλος Κ. (ΚΕΣΥΠ) με θέμα: "Άνδρες και Γυναίκες σήμερα στο σχολείο -αύριο στην αγορά εργασίας".
                                                                                   Η Δ/ΝΤΡΙΑ
                                                                     Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

1ΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Τον 1ο Περιφερειακό Διαγωνισμό Ορθογραφίας Δυτικής Μακεδονίας για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης, η Ένωση Φιλολόγων Φλώρινας  και η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση όλων για την καλλιέργεια της ορθής χρήσης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
    Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς στις 10 π.μ. και θα ολοκληρωθεί μέχρι το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Τη διαδικασία μπορούν να παρακολουθήσει ελεύθερα το κοινό.

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΕΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΙΗΓΗΜΑ


ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ

 Τὸν υἱόν της τὸν καπετὰν Κομνιανὸν τὸν ἐπαντρολογοῦσεν ἤδη γρια-Κομνιανάκαινα, ἂνκαὶδὲν εἶχε χρονίσει ἀκόμη νύμφη της, μακαρῖτις. Τὰ δύο ὀρφανά, μία κόρη ὀκταέτις καὶ ἓν τετραετὲς παιδίον, ἐφόρουν μαῦρα, κατάμαυρα, ὁποὺ ἐστενοχώρουν κ᾽ ἐχλώμιαιναν τὰ πτωχὰ κάτισχνα κορμάκια των, καὶ ἦτον καημὸς καρδιᾶς νὰ τὰ βλέπῃ τις. Ἐνθύμιζαν τὸ δημῶδες δίστιχον:
  Βαρύτερ᾽ ἀπ᾽ τὰ σίδερα εἶναι τὰ μαῦρα ροῦχα,
γιατὶ τὰ φόρεσα κ᾽ ἐγὼ γιὰ μιὰν ἀγάπη πού ᾽χα.
   Ἡ γραῖα ἔκειτο ἐπὶ τῆς κλίνης καθ᾽ ὅλην τὴν ἑβδομάδα τῶν Παθῶν, γογγύζουσα, ρέγχουσα, φωνάζουσα. Ἐβεβαίου ὅτι «ἀγγελιάστηκε», καὶ ἡτοιμάζετο ν᾽ ἀποθάνῃ. Ἐπέβαλλεν εἰς τὴν Μόρφω, τὴν μικρὰν ἐγγονήν της, ἐργασίας ἀνωτέρας τῆς ἡλικίας τοῦ πτωχοῦ κορασίου. Αἴφνης, ἐν μέσῳ δύο γογγυσμῶν, ἔβαλλε μίαν φωνήν, κ᾽ ἔκραζεν ἀπὸ τῆς κλίνης πρὸς τὴν ἐκτὸς τοῦ ἰσογείου θαλάμου πηγαινοερχομένην καὶ ὑπηρετοῦσαν παιδίσκην.
― Μὴ χύνῃς στὴν αὐλὴ τὰ νερά, χίλιες φορὲς σ᾽ τὸ εἶπα· στὸ νεροχύτη!
    Κ᾽ ἐπανελάμβανε τοὺς ἀφορήτους στεναγμούς, ἐπιτείνουσα μάλιστα αὐτοὺς ὁσάκις τυχὸν πτωχὴ γειτόνισσα, μὴ τολμῶσα νὰ εἰσέλθῃ, ἤρχετο δειλῶς μέχρι τῆς θύρας καὶ ἠρώτα πῶς ἦτο ἡ ἀσθενής.
    Βεβαίως ἡ γρια-Κομνιανάκαινα ἔπασχεν, ἀλλ᾽ ἴσως ἐμεγαλοποίει τὸ πρᾶγμα. Ἔκλαιε «τὰ νιᾶτα της», ἔλεγεν ὅτι δὲν θὰ προφθάσῃ νὰ κάμῃ ἐφέτος Πάσχα. Ἡ γειτόνισσα ἡ Μηλιὰ ἐβεβαίου ὅτι ἡ γραῖα εἶχε καὶ «κομπόδεμα», ἀλλὰ ποῦ νὰ ἐμβάσῃ μέσα καμμίαν ἐκ τῶν γειτονισσῶν της! Ἐλλείψει ἄλλης ἀσθενείας ἦτον ἱκανὴ ν᾽ ἀποθάνῃ ἀπὸ τὴν φιλαργυρίαν της. Δὲν ἐβάστα ἡ ψυχή της νὰ δώσῃ κάτι τι εἰς μίαν πτωχὴν γυναῖκα διὰ νὰ τὴν «κοιτάξῃ», κ᾽ ἐπέβαλλε βαρεῖαν ἀγγαρείαν εἰς τὴν Μόρφω, ὀκταετῆ παιδίσκην. Ἐνίοτε παρελήρει ἀληθῶς. Εἶτα ἔβαλλεν ἀγρίαν κραυγήν. Ἔκραζε τὴν παιδίσκην νὰ τὴν σκεπάσῃ μὲ τὸ σινδόνιον, ἀλλὰ χωρὶς αὕτη νὰ τὴν ἐγγίσῃ κἂν, ἡ γερόντισσα ἔβαλλε τοιαύτην ὠρυγήν, ὥστε ἡ μικρὰ κατετρόμαζε.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821


ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΒΡΟΧΗ...

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ Η ΒΡΟΧΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ...


Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Έκθεση της Κομισιόν για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων


“Η διαδικασία διορισμού των διευθυντών των σχολείων έχει αλλάξει” σημειώνει η Κομισιόν  και υπογραμμίζει τα εξής:

1. Τον Μάρτιο του 2017 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την πρακτική της εκλογής των διευθυντών των σχολείων με μυστική ψηφοφορία των εκπαιδευτικών.

2. Κατόπιν αυτού, η εν λόγω μέθοδος καταργήθηκε με νέο νόμο τον Μάιο, αλλά εξακολουθεί να επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς να αποστέλλουν ανώνυμα τη γνώμη τους, η οποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τους διορισμούς από τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


3. Δεν είναι σαφές ποια βαρύτητα έχει η γνώμη των εκπαιδευτικών σ’ αυτή τη διαδικασία.

                                                   ΠΗΓΗ: esos

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΣΤΟ E-MAIL ΜΟΥ.

ΕΠΙΘΕΤΑ_ΣΕ_-ΗΣ/ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ_ΕΠΙΘΕΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ!

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ


ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΤΑ:
 ΕΠΙΘΕΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ!

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


 για νεοελληνική γραμματική

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ!

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

ΤΑ ΑΓΙΟΔΗΜΗΤΡΙΑΤΙΚΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΩΡΑΙΑ ΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ. ΑΡΩΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 
ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΛΙΓΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟ Γ. ΡΙΤΣΟ:

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ


Η σιωπηλή αθωότητα της άγνοιας. Πόσες διαδοχικές αναιρέσεις, σφαλερές διαισθήσεις. Κοιτούσες το βουνό, το ποτάμι, το σύννεφο.

Τα ωραία κορίτσια χάθηκαν στον κήπο πίσω από πανύψηλα χρυσάνθεμα. Η νύχτα διαστέλλονταν πάνω απ΄την πόλη.

 Κι εσύ απόμεινες ασάλευτος μέσα στο διχασμό σου,
 έχοντας μόνο άλλοθι το άστρο.

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ "ΟΧΙ"ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Η ΗΡΩΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΑΝ ΜΗΝΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΜΑΣ

Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

ΜΙΑ "ΑΛΛΗ" ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 3D ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΙΗΤΗ ΟΜΗΡΟΥ

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΨΩΜΙ!

  Η Terézia Krnáčová από την Μπρατισλάβα δημιούργησε έργα στα οποία ανέμειξε αντικείμενα και υφάσματα, όπως ψωμί σε φέτες με ψίχα κεντημένη με λευκό νήμα.
    Σίγουρα ασυνήθιστη η επιλογή της καλλιτέχνιδας...
 Θέλησε να εκφράσει την αγάπη της για το κέντημα και την ύφανση και έκανε μια σύνθεση επτά ψωμιών, όπως οι επτά ημέρες της εβδομάδας. Στα έξι χρησιμοποίησε διάφορους τρόπους κεντήματος, ενώ η έβδομη φέτα έμεινε άθικτη ως «η Κυριακή, η ημέρα χαλάρωσης».

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Ένας χάρτης που απεικονίζει την τεράστια οικονομική δύναμη επιρροής που είχε αποκτήσει το Βυζάντιο τα χρόνια βασιλείας του Ιουστινιανού


       Η καθηγήτρια Ιστορίας του πανεπιστημίου του Cambridge Dr Caitlin Green http://www.caitlingreen.org/2017/03/a-very-long-way-from-home.html δημοσίευσε στο προσωπικό της ιστολόγιο έναν χάρτη που απεικονίζει τη παγκόσμια γεωγραφική διασπορά απομιμήσεων βυζαντινής τεχνοτροπίας και βυζαντινών αντικειμένων, που χρονολογούνται στον πέμπτο αιώνα μ.Χ.
      Η εκτεταμένη διασπορά απομιμήσεων βυζαντινών κειμηλίων από ανατολή σε δύση και αντιστρόφως, δείχνει εν πολλοίς τη δύναμη επιρροής που είχε τους συγκεκριμένους αιώνες η βυζαντινή αυτοκρατορία. Τα ευρήματα αυτά εμφανίζονται σε πολλές περιπτώσεις έξω από τον τότε "γνωστό κόσμο".
      Παρακάτω μπορείτε να δείτε την απεικόνιση των σημείων εκτός βυζαντινής αυτοκρατορίας, όπου βρέθηκαν είτε βυζαντινά αντικείμενα είτε απομιμήσεις της βυζαντινής τεχνοτροπίας την εποχή της βασιλείας του Ιουστινιανού (527-565 μ.Χ.):

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ...


ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ή ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ.. ΣΕ ΠΕΙΣΜΑ ΚΑΠΟΙΩΝ...Ή ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ...


Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Αξία ή τύχη;   Επειδή η εποχή μας έχει τις τάσεις της, ας θυμηθούμε και κανένα πρόγονο τι σκεφτόταν για την τύχη και την αξία της.


     Η μεν εμπειρία τέχνην εποίησεν, η δ’ απειρία τύχην (Αριστοτέλης(Η μεν εμπειρία συντέλεσε να δημιουργηθεί η τέχνη, η δε απειρία η τύχη)
Η τύχη τα μέγιστα των πραγμάτων παρά λόγον είωθε κρίνειν (Πολύβιος (Β’70) (Η τύχη τις μέγιστες υποθέσεις πολλές φορές τις κρίνει έξω από κάθε λογικό κανόνα)
Το της τύχης άστατον και αβέβαιον (Πλούταρχος (Περί φιλίας)(Η τύχη είναι άστατη και καθόλου σίγουρη)

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Ή  ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΥΧΑΙΟ ΩΣ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟ";

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ...Message in a Bottle
Just a castaway, an island lost at sea, oh
Another lonely day, with no one here but me, oh
More loneliness than any man could bear
Rescue me before I fall into despair, oh

I'll send an S.O.S. to the world
I'll send an S.O.S. to the world
I hope that someone gets my
I hope that someone gets my
I hope that someone gets my 
Message in a bottle, yeah
Message in a bottle, yeah

A year has passed since I wrote my note
But I should have known this right from the start
Only hope can keep me together
Love can mend your life but 
Love can break your heart
I'll send an S.O.S. to the world
I'll send an S.O.S. to the world
I hope that someone gets my
I hope that someone gets my
I hope that someone gets my 
Message in a bottle, yeah
Message in a bottle, yeah
Message in a bottle, yeah
Message in a bottle, yeah

Walked out this morning, don't believe what I saw
Hundred billion bottles washed up on the shore
Seems I'm not alone at being alone
Hundred billion castaways, looking for a home
I'll send an S.O.S. to the world
I'll send an S.O.S. to the world
I hope that someone gets my
I hope that someone gets my
I hope that someone gets my 
Message in a bottle, yeah
Message in a bottle, yeah
Message in a bottle, yeah
Message in a bottle, yeah

Sending out an S.O.S.
Sending out an S.O.S.
Sending out an S.O.S.
Sending out an S.O.S.
Sending out an S.O.S.
Sending out an S.O.S...